BENORS- laserové a plazmové obrábacie centrum, kovoobrábanie, zváranie, zámočníctvo a kamiónová doprava - Home

Sídlo firmy:
Clementisova 1157/10
957 01  Bánovce nad Bebravou

tel/fax: +421 38 7603107
email: benors@benors.sk

Prevádzka: Vysočany 9 (Areál PD)
956 35 Nedašovce
okr. Bánovce nad Bebravou

tel: +421 38 768 7219
fax:+421 38 768 7352

výroba: rmbe@stonline.sk
technická dokum.: benors@stonline.sk

STROJÁRSKA VÝROBA BENORS Bánovce nad Bebravou

Firma BENORS

Začiatok podnikateľských aktivít firmy BENORS siaha do roku 1993, kedy sa začala zaoberať personálnym leasingom /dnes Agentúra dočasného zamestnávania/ v oblasti strojárenských profesií. Boli to hlavne strojárenské obory ako zváranie, sústruženie, kovoobrábanie a zámočnícke práce.


Od januára 1996 firma rozšírila svoju činnosť o strojárenskú výrobu presných dielcov na základe technickej dokumentácie, ktoré sa opracovávajú modernými obrábacími zariadeniami – laserové a plazmové centrum. Túto podnikateľskú činnosť prevádzkuje vo vlastných priestoroch bývalého poľnohospodárskeho družstva PD Vysočany, cca 12 km od Bánoviec nad Bebravou..


Postupne sa orientovala na výrobu hotových dielcov na kotle so spaľovaním na tuhé palivo, až po súčasnosť, kde sa zameriava na výrobu navyjakov pre lesné traktory a prídavné zariadenia napr. rolky, závesy atď. Tieto sa následne expedujú do členského štátu EU. Nakoľko sa jedná o výrobky s vyššou pridanou hodnotou, je potrebné vo výrobnom procese dodržiavať maximálnu  presnosť pri technologickom postupe, čím sa zabezpečí maximálna možná miera kvality. Výrobný program je rôznorodý. Firma vyrába súčiastky a súčasti strojných zariadení podľa technickej dokumentácie.


Okrem výroby sa firma venuje medzinárodnej kamiónovej doprave a Agentúre dočasného zamestnávania.


Firma vlastní pozemok v priemyselnej zóne okresného mesta Bánovce nad Bebravou, kde mieni v budúcnosti postaviť vlastné výrobné priestory s výbornou infraštruktúrou a dostupnosťou. V nových priestoroch samozrejme s novými CNC technológiami.


ÚVOD    |    O NÁS    |    FOTOGALÉRIA    |    POSLAŤ SPRÁVU    |    KONTAKT

Zváranie a    zámočníctvo

Laser a plazma

Kovoobrábanie

Kamiónová doprava

Copyright © 2014 benors.sk . Všetky práva vyhradené.