Kontakt

Adresa:

BENORS
Vysočany 9 (Areál PD)
956 35 Vysočany

E-mail:

 

Sídlo firmy:

Jozef Beňo BENORS, Magda Beňová - právny nástupca
Clementisova 1157/10
957 01  Bánovce nad Bebravou
Slovakia

IČO: 33 405 115
IČ DPH: SK1020433447

IBAN: SK4375000000004009594376 - ČSOB
IBAN: SK7102000000000630640192 - VÚB

tel: +421 38 760 3107

mobil:
+421 903 437 296
+421 903 713 940
+421 903 763 940

email: benorsbn@gmail.com


Zápis v živnostenskom registri:
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo živnostenského registra: 301-328

 

Prevádzka / výroba:

BENORS
Vysočany 9 (Areál PD)
956 35 Vysočany
okr. Bánovce nad Bebravou

tel: +421 38 768 7219

email:
benorsbn@gmail.com
benors.vyroba@gmail.com - technická dokumentácia